ALGEMENE VOORWAARDEN

 

AFSPRAKEN & BETALING:

 1. Verzocht wordt op tijd te komen zodat de volledige afgesproken tijd benut kan worden.
   

 2. In rekening gebracht wordt:

 • - niet nagekomen/ vergeten afspraken

 • - afmelding binnen 24 uur (om welke reden dan ook)


 •  

 • Punt 2 geldt voor alle afspraken, ook die van de Training en Persoonlijke Trajecten.

  Bij Training betekent dit een bijdrage voor een extra trainingsdag t.w.v. € 111 (in geval van particulieren). Indien men hiermee niet akkoord gaat, vervalt de 4e trainingsdag en daarmee ook het recht op een certificaat.

  Bij Persoonlijke Trajecten voldoet men deze, niet nagekomen, afspraak á contant, vóórdat men de volgende afspraak heeft. Dus buiten het vooraf betaalde traject om. Gaat men hiermee niet akkoord, dan vervalt hiermee 1 van het aantal, van tevoren overeengekomen afspraken.
  - Toezegging (per skype, telefoon,mail etc) geldt ook als afspraak. Afspraak is in gang zetten van traject. Wordt na toezegging afgezien van volgen traject, wordt 10% van trajectbijdrage in 
  rekening gebracht. Bij een eenmalige afspraak van 2 uur, zal dit € 75,- zijn (tenzij binnen 24 uur, dan volledige € 150)


 

3.  AFMELDEN
 

Graag even bellen en, indien nodig, inspreken. Met extra sms of what's app. Dit om de beste communicatie te bewerkstelligen. En er meteen kan worden afgesproken hoe en wanneer de volgende afspraak gaat zijn.

Niet per e-mail.

4. BETALING

Geschiedt op de dag van afspraak. Bij Trainingen en PT's vooraf.
Bij annulering afspraak wordt het die dag overgemaakt.

  

TRAINING:

 

Betaling is bewijs van inschrijving en deelname-plek.
 


- ANNULERING Training:
 

Annulering geschiedt telefonisch EN schriftelijk, per e-mail. Dit om misverstanden te voorkomen.

Bij langer dan 3 weken vóór de eerste cursus-datum volledige restitutie van cursus-geld.

Binnen, of bij, 3 weken geldt geen terugstorting cursus-geld.
Wél kun je een vervangend betalend persoon sturen om te laten deelnemen.

Opgave en contact vervangend persoon geschiedt uiterlijk 2 wkn tevoren, graag per e-mail.

Deze regels gelden ook bij betaling op de dag zelf of een andere betalingsregeling (schriftelijk)  overeengekomen met Hart in Huis.

Dan volgt alsnog overmaking op rek.nr Hart in Huis.

 

- ANNULERING datum tijdens Training

 

Zie AFSPRAKEN & BETALING (punt 2)

 

 

 


BEDRIJVEN:

 

- IN OPDRACHT VAN WERKGEVER:

Hiervoor worden voorwaarden opgesteld bij Opdracht van Overeenkomst. 
Of gelden andere schriftelijke overeenkomsten, zoals een overeengekomen offerte. Ook gemaakte afspraken per e-mail. Vraag en bevestiging, ook zonder (ouderwetse) handtekening, zijn overeenkomsten.

 

ANNULERING BEDRIJFSOPDRACHTEN:

Bij annulering binnen 3 weken voldoet men 50 %

Bij annulering binnen 2 weken voldoet men 75 % van de offerte/ factuur.

Bij annulering binnen 1 week voldoet men de gehele offerte.
Er kan ook een "confirmatie deelfactuur" worden verstuurd.

Vaak bij offertes op korte termijn. Deze voldoet men te allen tijde. 
Ondanks welke reden ook van annulering.

" De annulering" betreft: de datum van uitvoering opdracht door Hart in Huis.


- IN OPRACHT VAN WERNEMER:

Zie hierboven "AFSPRAKEN & BETALING"
 


               * De voorwaarden, die per e-mail van Hart in Huis worden bijgevoegd gelden evenzo.*

               ** Afspraken via e-mail gelden ook als afspraken. Hart in Huis behoudt te allen tijde het recht                 annuleringskosten te berekenen**

TARIEVEN:

Genoemde tarieven gelden voor particulieren.
Voor (vergoeding door) BEDRIJVEN wordt 21% BTW berekend.

 

FAKTURERING:

 

Particulieren wordt op aanvraag een factuur verstrekt (zonder BTW).

Aan bedrijven en/of opdrachtgevers wordt volgens afspraak een factuur verstrekt (belast met 21% BTW).
Dit gebeurt per e-mail.

 

 


 


NIET NAKOMEN AFSPRAKEN:

Hart in Huis behoudt haarzelf het recht voor om de samenwerking per direct te beeindigen wanneer niet wordt voldaan aan de wederzijds overeengekomen betalingstermijn. Of andere overeengekomen afspraken niet worden nageleefd.

AANSPRAKELIJKHEID:

Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen proces. 
Zowel fysiek als emotioneel.


Als er, al dan niet gewenste, effecten optreden tijdens of na de behandeling/ opleiding of activiteit draag je daar zelf zorg voor.
Tijdens een 
behandeling ben je verantwoordelijk voor het zelf communiceren over je eigen gevoelens, lijfsensaties en gevoels-indrukken. 

Je kunt Hart in Huis altijd vragen om advies n.a.v. een samenwerking. 

Hart in Huis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deelname of afname van een dienst.
 

Er wordt nooit info uitgewisseld met derden. Tenzij met schriftelijke toestemming van jou.

Hart in Huis werkt met volwassen, zelf verantwoordelijkheid dragende en zelfbewuste mensen.

Locatie
                                         
Hart in Huis
Amstelveen
06-288.453.97
 

Vragen? Stel ze via:

CONTACT of
danielavannassauw@gmail.com
 


© 2016-2020 door
Daniela van Nassauw
(by Wix)